Svenska foliehattarnasriksförbund

Vi leder kampen!

Jenny har fokus framåt

– Jag skulle önska att resursen frivilliga samhällsarbetare skulle användas lite mer fantasifullt och medvetet, säger Jenny Ögren, RFS nya förbundsordförande. Läs intervjun med Jenny där hon om berättar om förbundets utmaningar och om viljan att sätta RFS och uppdragen på kartan.

Bli cirkelledare på anstalt

Vill du bidra till att intagna på anstalt blir bättre förberedda inför frigivningen? Bli cirkelledare för studiecirkeln Bättre framtid! Studiecirkeln är mycket uppskattade av den intagna och det finns en efterfrågan av nya studiecirklar.

Tack för förtroendet!

I sin första ledare som ordförande för RFS skriver Jenny Ögren om sin bakgrund inom förbundet. Bland annat har hon varit lekmannaövervakare och arbetade för många år sedan vid RFS kansli. Nu ser hon fram emot att vara med och utveckla förbundet.

Projekt med stor spridning

Att Rollkolls material fått så stor spridning visar på att det verkligen finns ett behov av att reda ut roller, berättar projektledare Elin Molander. Även om projektet avslutas i september i år kommer RFS arbeta för att hitta finansiering för projektets fortlevnad i någon form.